Đánh giá máy lọc không khí Sharp FP J80EV H

Sửa robot hút bụi deebot N78 không hút , chổi  trái robot deebot không hoạt động tại Lab sửa  robot hút bụi 3D House HCM , HN.